INTEGRITETSPOLICY

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Vi erbjuder dig vissa val i samband med den personliga information vi samlar in från dig, till exempel hur vi använder informationen och hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina inställningar, be oss att ta bort din information från våra e-postlistor eller skicka in en begäran, vänligen kontakta oss enligt nedan.

TILLBAKA SAMTYCKE

Du kan återkalla ditt samtycke som du tidigare lämnat till oss, eller när som helst på legitima grunder invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver. Under vissa omständigheter kommer att återkalla ditt samtycke till vår användning eller avslöjande av din personliga information innebära att du inte kan dra nytta av vissa av våra produkter eller tjänster.

GRANSKA, UPPDATERA och ÄNDRA PERSONLIG INFORMATION

Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha rätt att begära åtkomst till och få information om den personliga information vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter och få informationen blockerad eller raderad, allt efter vad som är lämpligt. Du kan begära att få granska, ändra eller radera din personliga information genom att skicka ett e-postmeddelande till concierge@foxandwolf.es

DATAÖVERFÖRINGAR

Vi kan komma att överföra den personliga information vi samlar in om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först lämnade informationen. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den informationen enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

BARNENS INTEGRITET

Om du är under tretton år kan du surfa på vår webbplats. Du får dock inte lämna personlig information till oss. Den här sidan är inte riktad till barn under tretton år och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under tretton år på sidan. Om vi ​​blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personlig information från en besökare under tretton år på webbplatsen, kommer vi att radera informationen från våra register.

HUR VI SKYDDAR PERSONINFORMATION

Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade för att skydda den personliga information du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning.

LÄNKAR TILL ANNAN WEBBPLATS

Vår webbplats kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan fungera oberoende av oss. Länkade webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, som vi starkt rekommenderar att du granskar om du besöker länkade webbplatser. I den mån några länkade webbplatser du besöker inte ägs eller kontrolleras av oss, är vi inte ansvariga för webbplatsernas innehåll, all användning av webbplatserna eller webbplatsernas sekretesspraxis.

UPPDATERINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy kan uppdateras med jämna mellanrum och utan föregående meddelande till dig för att återspegla ändringar i vår praxis för personlig information. Vi kommer att lägga upp ett framträdande meddelande på vår webbplats för att meddela dig om alla betydande ändringar av vår integritetspolicy och ange högst upp i policyn när den senast uppdaterades.

×