PRIVACYBELEID

UW RECHTEN EN KEUZES

We bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, zoals hoe we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Om uw voorkeuren bij te werken, vraagt u ons om uw informatie van onze mailinglijsten te verwijderen of dient u een verzoek in, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

TOESTEMMING INTREKKEN

U kunt elke toestemming die u eerder aan ons hebt verleend, intrekken of op elk moment om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw voorkeuren in de toekomst toepassen. In sommige omstandigheden betekent het intrekken van uw toestemming voor ons gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens dat u geen gebruik kunt maken van sommige van onze producten of diensten.

PERSOONLIJKE INFORMATIE BEKIJKEN, BIJWERKEN & WIJZIGEN

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en details te ontvangen over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren en om de informatie te laten blokkeren of verwijderen, indien van toepassing. U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar team@foxandwolfcollection.com

GEGEVENSOVERDRACHT

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid.

PRIVACY VAN KINDEREN

Als u jonger bent dan dertien jaar, kunt u onze site bezoeken. U mag ons echter geen persoonlijke informatie verstrekken. Deze site is niet gericht op kinderen onder de dertien jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien op de site. Als we erachter komen dat we per ongeluk persoonlijke informatie hebben ontvangen van een bezoeker onder de dertien jaar op de site, zullen we de informatie uit onze administratie verwijderen.

HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN

We handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITE

Voor uw gemak en ter informatie kan onze website links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons werken. Gelinkte sites hebben mogelijk hun eigen privacyverklaringen of -beleid, en we raden u ten zeerste aan deze te bekijken als u gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites, het gebruik van de sites of de privacypraktijken van de sites.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie weer te geven. We zullen een prominente kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid en bovenaan het beleid aangeven wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt.